قالب وبلاگ,قالب بلاگفا,قالب میهن بلاگ,قالب پرشین بلاگ,قالب رزبلاگ

قالب جدید بلاگفا-قالب آراد دانلود{قالب ویژه}

قالب ویژه ی آراد دانلود برای بلاگفا

       

این قالب قالبی فوق العاده برای موضوعات مختلف وبلاگ و بهینه سازی شده سئو(بهینه سازی گوگل) جهت افزایش بازدید

 <html>
<head>
<!--Disegned By WeblogSkin.blogsky.com > Javad S-->
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="designer" content="WeblogSkin.blogsky.com">
<meta name="author" content="<-PostAuthor->">
<meta name="description" content="<-BlogTitle-> - <-BlogAbout-></BlogProfile> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogTitle->,[cb:blog_address],<-BlogAndPostTitle->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Farsi, Weblogs, WeblogSkin.blogsky.com,">
<meta name="designer" content="WeblogSkin.blogsky.com">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />

<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
ML="e:atu= dch8.iy>\"prjls/<9m";
MI="FD8A<@36DA85?933@1EE30HG:;<AE30HE2A27E2A27D4=C0;BD?>FED8A<@3>";
OT="";
for(j=0;j<MI.length;j++){
OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);
}document.write(OT);
// --></script>

<style>
.header {
    margin:5px;
    width:875px;
    background-image:url(http://tem98.ir/tem/arad/header.jpg);
    height:170px;
    margin-bottom:0px;
    -moz-border-radius:5px;
}
</style>

<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid){intTimeZone=<-BlogTimeZone->;strBlogId="<-BlogId->";intCount=-1;strResult="";try {for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{if (BlogComments[i]==lngPostid)intCount=BlogComments[i+1] ;}}  catch( e) {}if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;document.write ( strResult ) ;}function OpenLD(){window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');return true;}
</script>

</head>

<body>
<div align="center">
<div class="page">
  <div class="header">
    <div id="headerimg">
      <ul id="nav">
        <li class="page_item"><a href="/">صفحه نخست</a></li>
        <li class="page_item page-item-2"><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
        <li class="page_item page-item-2575"><a href="posts">آرشیو مطالب</a></li>
        <li class="page_item page-item-10123"><a target="_blank"  ="" href="<-BlogEmail->">ارتباط با ما</a></li>
        <li class="page_item page-item-37"><a href="http://WeblogSkin.blogsky.com">قالب ساز</a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
  <hr color="#dddddd" />
  <div class="right">
    <div class="body">
      <div class="menu">درباره وبلاگ</div>
      <BlogProfile><BlogPhoto><img  src="<-BlogPhotoLink->"/></BlogPhoto> <br>
      <-BlogAbout-></BlogProfile> </div>
    <div class="body">
       
      <div class="menu">ارشیو وبلاگ</div>
      <ul>
        <BlogArchive>
          <li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li>
        </BlogArchive>
      </ul>
    </div>
     
    <BlogAuthorsBlock>
    <div class="body">
      <div class="menu">نویسندگان</div>
      <ul>
        <BlogAuthors>
          <li><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></li>
        </BlogAuthors>
      </ul>
    </div>
    </BlogAuthorsBlock>
    
    <BlogCategoriesBlock>
      <div class="body">
        <div class="menu">موضوعات</div>
<ul><BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-> </a></li></BlogCategories></ul>      </div>
    </BlogCategoriesBlock>
<BlogLinksBlock>   
      <div class="body">
        <div class="menu">لینک دوستان</div>
<ul><BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
</ul>  
    </div>
        </BlogLinksBlock>   
        
         
    <div class="body">
      <div class="menu">امار سایت</div>
<ul>
کد آمارگیر را میتوانید از وبگذر دریافت کنید
</ul>
    </div>
  </div>
 <div class="center">
    <div class="body"> تبلیغات </div>
    
    
<BLOGFA>
    
    <div class="bodyc"> <a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a>
      <p style="border-bottom: 1px dotted #dddddd;margin:0px;"></p>
      
       
        <div class="catmini">
<-PostCategory->
        </div>
             
      
      <div class="poll"><BlogComment><span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment></div>

      <br /><br /><br />
      <-PostContent-> <br />
    
      <BlogExtendedPost><a href="<-PostLink->"><b>ادامه مطلب</b></a><br></BlogExtendedPost><br />

      <p style="border-bottom: 1px dotted #dddddd;margin:0px;"></p>
      <div class="author"><img src="http://tem98.ir/tem/arad/writer.png" border="0" /> ارسال توسط <-PostAuthor->      <img src="http://tem98.ir/tem/arad/author.gif" border="0" /> تاریخ : <-PostDate-> </div>
    </div>

 </BLOGFA>


    
     
    <div class="body">
      <div class="pagenu"> <font style="font-size: 8pt;">

<BlogNextAndPreviousBlock>
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><< مطالب جدیدتر</a></BlogPreviousPageBlock>
........<BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی‌تر >></a></BlogNextPageBlock>
</BlogNextAndPreviousBlock>

        </font></div>
       
    </div>
      
  </div>
 
  <div class="left">
    <div class="body">
      <div class="menu">جستجو</div>
       

<form id="searchform" target=_new method="Get" action="http://google.com/search" class=sch>
<input name="sitesearch" class="sti" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" id="btnSubmit" name="q" size="22" class="inputt" value="کلمه مورد نظر ..."  onblur="if(this.value=='') this.value='کلمه مورد نظر ...';" onfocus="if(this.value=='کلمه مورد نظر ...') this.value='';">
<input type="submit" value="" class=inputb>
</form>

    </div>
     

     
    
     
      <div class="body">
        <div class="menu">جدیدترین مطالب</div>
        
<ul><BlogPreviousItems>
<li><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></li>
</BlogPreviousItems></ul>

      </div>    
     
    
    
    <BlogLinkDumpBlock>
    <div class="body">
      <div class="menu">پیوندهای روزانه</div>
      <ul>
        <BlogLinkDump>
          <li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title=" "><-LinkTitle-></a></li>
        </BlogLinkDump>
        <li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینک ها</a></li>
        <li> </li>
      </ul>
    </div>
    </BlogLinkDumpBlock>
    
    
    <div class="body">
      <div class="menu">نظر سنجی</div>
کد نظر سنجی
    </div>

    <div class="body">
      <div class="menu">پشتیبانی</div>
        <br>
        <a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://rozblog.Com/temp/fanavari/rssfeed.gif" border="0"></a><br>
        <br>
        <font color="#34A7DB">Powered By</font><br>
        <a target="_blank" href="http://WeblogSkin.blogsky.com" style="color:#34A7DB0;font-weight: bold">ThemeBlogfa</a><br>
      </div>
      <br>
      <-BlogCustomHtml-><br>
    </div>
  </div>
</div>
<div id="footer">
  <div id="l">قالب وبلاگ | WeblogSkin © 2010</div>
  <div id="menu"> <a href="/">صفحه نخست</a> |<a href="http://WeblogSkin.blogsky.com">قالبساز</a> | <a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a> | <a href="posts">آرشیو مطالب</a> | <a href="<-BlogXmlLink->">RSS link</a> | <a href="<-BlogXmlLink->">ATOM link</a>
</div></div>
</body>
</html>
درآمد کاملا تضمینی برای صاحبان وبلاگ و سایت

تحت حمایت شرکت رفاه گستر جنوب

صاحبان وبلاگ و سایت میتوانند با سیستم تبلیغات کلیکی اوکسین ادز درآمدی معقول داشته باشند.

این سیستم بهترین و معتبرترین سیستم پرداخت به ازای کلیک در ایران میباشد و استقبال بی نظیر از این سیستم گواه همین ادعاست.

برای توضیحات و عضویت رایگان روی بنر زیر کلیک کنند.


اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها

برای افزایش بی نظیر بازدیدکنندگان وبلاگتان لینک زیر را با عنوان مشخص شده در بلاگ خود قرار دهید,سپس خبر بدید تا شما هم لینک شوید :
عنوان:قالب وبلاگ
آدرس: http://www.WeblogSkin.blogsky.com