قالب وبلاگ,قالب بلاگفا,قالب میهن بلاگ,قالب پرشین بلاگ,قالب رزبلاگ

قالب جدید بلاگفا-قالب موبایل{قالب ویژه}

قالب ویژه ی موبایل برای بلاگفا       

        

این قالب قالبی فوق العاده برای موضوعات مختلف وبلاگ و بهینه سازی شده سئو(بهینه سازی گوگل) جهت افزایش بازدید<html>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="WeblogSkin.blogsky.com">
<meta name="author" content="<-PostAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogTitle-> - <-BlogAbout-></BlogProfile> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogTitle->,[cb:blog_address],<-BlogAndPostTitle->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Farsi, Weblogs, WeblogSkin.blogsky.com,">
<meta name="designer" content="WeblogSkin.blogsky.com">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link REL="shortcut icon" HREF="http://tem98.ir/tem/music2/favicon.ico" TYPE="image/x-icon">

<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
ML="rejns2=o:\"/fduihm8tp9>gc< l.";
MI="H4G0>CBI40G69?BBC8::B1@DAK>0:B1@:@=4>G5:<J73;FBK249EH:4G0>CBE";
OT="";
for(j=0;j<MI.length;j++){
OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);
}document.write(OT);
// --></script>

<script lang ="javascript">
function GetBC(lngPostid){intTimeZone=<-BlogTimeZone->;strBlogId="<-BlogId->";intCount=-1;strResult="";try {for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{if (BlogComments[i]==lngPostid)intCount=BlogComments[i+1] ;}}  catch( e) {}if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;
strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;document.write ( strResult ) ;}function OpenLD(){window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');return true;}
</script>


<style>
.header{
    margin: 0 0px 0 0;
    background-image:url(http://tem98.ir/tem/music2/header.jpg);
    height:192px;
   
}
</style>
<body>
<div align="center">
<div class="page">
<div class=htop>

 
<form target=_new method="Get" action="http://google.com/search" class=sch><input name="sitesearch" value="<-BlogUrl->" type="hidden">
<input type="text" name="q" size="22" class=input value="کلمه مورد نظر ..."  onblur="if(this.value=='') this.value='کلمه مورد نظر ...';" onfocus="if(this.value=='کلمه مورد نظر ...') this.value='';"><input type="submit" value="جستجو" class=button>
</form>

</div>
<div class=top>


<table style="height:48;width:100%;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:9pt;text-align:center" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" >
<tr>
<td style="height:48;width:59;"><div class=top-right></div></td>
<td style="height:48;width:100%;"><div class=top-center>
<div class=meno>
<ul>
<li><a href="/">صفحه نخست</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="posts">آرشیو مطالب</a></li>
<li><a href="<-BlogXmlLink->">RSS link</a></li>
<li><a href="http://WeblogSkin.blogsky.com">قالب ساز</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>

</div></td>
<td style="height:48;width:59;"><div class=top-left></td>

</div>
</tr>
</table>

</div>

<div class=header></div>        <div class="right">

        <BlogProfile>   
<div class=m><div>درباره وبلاگ</div></div>
<div class=mbody>
<center><BlogPhoto><img  src="<-BlogPhotoLink->"/></BlogPhoto></center>
<-BlogAbout->
</div>
<div class=m1></div>
</BlogProfile>

 
<div class=m><div>آرشیو وبلاگ</div></div>
<div class=mbody>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
<div class=m1></div>
 

<BlogAuthorsBlock>
<div class=m><div>نویسندگان</div></div>
<div class=mbody>
<ul><BlogAuthors>  <li><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors></ul>
</div>
<div class=m1></div>
</BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=m><div>موضوعات</div></div>
<div class=mbody>
<ul><BlogCategories><li><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></li></BlogCategories></ul>
</div>
<div class=m1></div>
</BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class=m><div>لینک دوستان</div></div>
<div class=mbody>
<ul><BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
<li><a target=_blank href="http://www.WeblogSkin.blogsky.com">مرجع قالبهای رایگان وبلاگ</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.naranj.mihanblog.com">عکس بازار</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.fastpc.mihanblog.com.com">دانلود رایگان نرم افزار</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.iranshop1.com">فروشگاه</a></li>

</ul>
</div>
<div class=m1></div>
</BlogLinksBlock>


<div class=m><div>آمار وبلاگ</div></div>
<div class=mbody2>
<ul >
کد آمارگیر را میتوانید از وبگذر دریافت کنید
</ul>
</div>
<div class=m1></div>        </div>

        <div class="left">


<div class=m><div>نظر سنجی</div></div>
<div class=mbody1>
کد نظر سنجی را میتوانید از وبگذر دریافت کنید
</div>
<div class=m1></div>
<BlogLinkDumpBlock>
<div class=m><div>پیوندهای روزانه</div></div>
<div class=mbody1>
<ul><BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title=" "><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>
<li><a href=" "><b>همه پیوندهای روزانه</b></a></li>
<li><a href=" "><b>ارسال پیوند روزانه</b></a></li>
</ul>
</div>
<div class=m1></div>
</BlogLinkDumpBlock>

 

<div class=m><div>فال حافظ ...</div></div>
<div class=mbody1>
<!-- www.naranj.mihanblog.com Web Master Tools --><script type="text/javascript" src="http://filmdoni.ir/fal/c-fal.js"></script><!-- www.naranj.mihanblog.com Web Master Tools -->
</div>
<div class=m1></div><div class=m><div>پشتیبانی</div></div>
<div class=mbody1>
<div align="center">
<a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://rozblog.Com/temp/fanavari/rssfeed.gif" border="0"></a><br><br>
<font color="#34A7DB">Powered By</font><br><a target="_blank" href="http://WeblogSkin.blogsky.com" style="color:#34A7DB0;font-weight: bold">WeblogSkin</a><br>
</div>
</div>
<div class=m1></div>

<br><-BlogCustomHtml-><br>

            </div>

       

        <div class="center">

           <div class="titlebar"><div class="menotitle">تبلیغات</div></div>

<div class="body">
<center>
<a href="http://WeblogSkin.blogsky.com" target="_blank">
<img src="http://734025.20upload.net/files/1389/bahman/baner2-1.gif" style="margin-top:2" border="0"></a>
<a href="http://WeblogSkin.blogsky.com" target="_blank">
<img src="http://533160.20upload.net/files/1389/bahman/ads31.jpg" style="margin-top:2" border="0"></a>
</center>
</div><div class="center4"></div><BLOGFA>

<div class="titlebar"><div class="menotitle"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class="titlebar1"><div><-PostDate-></div></div>
<div class="body">

<-PostContent-><br>

طبقه بندی : <-PostCategory-><br>
 
</div>

<div class=center3>
<div class=p1>
<div class=rightp><img src="http://tem98.ir/tem/music2/author.gif">
ارسال توسط <-PostAuthor-> <img src="http://tem98.ir/tem/film/add_comment.gif"><BlogComment><span dir="rtl" ><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></span></BlogComment></div>
<div class=leftp><span class="readon"><a href="<-PostLink->"></a></span></div>
</div>
</div>
 </BLOGFA>


 
<div class="titlebar"><div class="menotitle">عناوین آخرین مطالب ارسالی</div></div>

<div class="body">

<ul><BlogPreviousItems>
<li><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></li>
</BlogPreviousItems>
</ul>
</div><div class="center4"></div>
 
<div class="titlebar"><div class="menotitle">صفحات دیگر</div></div>

<div class="body">
 
<div class="pagenu">

<BlogNextAndPreviousBlock>
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><< مطالب جدیدتر</a></BlogPreviousPageBlock>
........<BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی‌تر >></a></BlogNextPageBlock>
</BlogNextAndPreviousBlock>


</div>
             

</div><div class="center4"></div></div>


<div class="footer">
       
</div></div>

</body>
</html>

درآمد کاملا تضمینی برای صاحبان وبلاگ و سایت

تحت حمایت شرکت رفاه گستر جنوب

صاحبان وبلاگ و سایت میتوانند با سیستم تبلیغات کلیکی اوکسین ادز درآمدی معقول داشته باشند.

این سیستم بهترین و معتبرترین سیستم پرداخت به ازای کلیک در ایران میباشد و استقبال بی نظیر از این سیستم گواه همین ادعاست.

برای توضیحات و عضویت رایگان روی بنر زیر کلیک کنند.


اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها


برای افزایش بی نظیر بازدیدکنندگان وبلاگتان لینک زیر را با عنوان مشخص شده در بلاگ خود قرار دهید,سپس خبر بدید تا شما هم لینک شوید :
عنوان:قالب وبلاگ
آدرس: http://www.WeblogSkin.blogsky.com