قالب وبلاگ,قالب بلاگفا,قالب میهن بلاگ,قالب پرشین بلاگ,قالب رزبلاگ

قالب جدید بلاگفا-قالب یاسین مدیا{قالب ویژه}

قالب ویژه ی قالب یاسین مدیا برای بلاگفا

       


این قالب قالبی فوق العاده برای موضوعات مختلف وبلاگ و بهینه سازی شده سئو(بهینه سازی گوگل) جهت افزایش بازدید<Head>
<head>
<title><-BlogTitle-></title>
<meta name="designer" content="WeblogSkin.blogsky.com">
<META NAME="Description" CONTENT=" <-BlogTitle->">
<META NAME="Keywords" CONTENT=" <-BlogTitle->,WeblogSkin.blogsky.com,">
<META NAME="Generator" CONTENT="http://WeblogSkin.blogsky.com">
<META NAME="Expires" CONTENT=" <-BlogTitle->">
<META NAME="Distrubution" CONTENT="Global">
<META NAME="Robots" CONTENT="All">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="WeblogSkin.blogsky.com">
<script type="text/javascript" language="javascript">
<!--
ML=":k.yp/=hneao \"9>s8mrljtci<f";
MI="I@GCH4F<@CG6=7FF4055F9B>A2HC5F9B53:@H85@1D;88JD72E@=?I5@GCH4F?";
OT="";
for(j=0;j<MI.length;j++){
OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);
}document.write(OT);
// --></script>

<style type="text/css">
.header {

    BACKGROUND-IMAGE: url(http://tem98.ir/tem/yasin/header.jpg) ;
    WIDTH: 941;
    HEIGHT: 137px;
    BACKGROUND-COLOR: #ffffff;
}
.header div{
    padding:5 5 0 0;
}

</style>


<script  language="javascript" src="http://tem98.ir/tem/js/nazar.js"></script>
<script type="text/javascript">
//http://www.WeblogSkin.blogsky.com/
//Please Dont Remov
//If you want to copy this script Please Link me in your Blog!
function putcom(postid) {
    if (location.href == "<-BlogUrl->/post-"+postid+".aspx")
 {
  document.write('<div class="titlebar"><a href="#">نظرات وبلاگ</a></div><div class="body"><'+'iframe style="margin-top:5px;margin-bottom:5px" frameborder=0 id="comments" dir="rtl" width="100%" height="750px" onload="this.style.height = this.contentWindow.document.body.scrollHeight" src=<-BlogUrl->/comments/?blogid=<-BlogId->&postid='+postid+'&<-BlogTimeZone->></iframe></div>');
 }
}
</script>


<style type="text/css">
    <!--
.joomimg152_imgct {
width:100% !important;
float:left;
}
.joomimg152_img {
display:block;
text-align:center!important;
vertical-align:middle!important;
}
.joomimg152_img img{
border:1px outset #000;
padding:1px;}
.joomimg152_txt {
clear:both;text-align:center!important;
vertical-align:middle!important;
}
    -->
</style>

<style type="text/css">
ul.weblinkinfo li{clear:left;list-style:none;margin-left:0px;padding-left:0px}
ul.weblinkinfo li img{float:left;margin-left:-45px;margin-right:5px}
ul.weblinkinfo li ul{margin-top:5px;}
ul.weblinkinfo li ul li img{margin-left:-35px;}
ul.weblinkinfo li{border-bottom:1px dashed #ccc;margin-left:0px;}
ul.weblinkinfo li ul li small{line-height:110%; padding-top:0px}
ul.weblinkinfo li a{line-height:160%;}
</style>


<!--[if lte IE 6]>
<style type="text/css">
.clearfix {    height: 1%;}
</style>
<![endif]-->
<!--[if gte IE 7.0]>
<style type="text/css">
.clearfix {    display: inline-block;}
</style>
<![endif]-->
</head>
<body id="bd" class="wide fs3">
<a title="Skip to content" href="/fa/index.html#Content" style="display: none;">Skip to content</a>
<a name="Top" id="Top"></a>
  <style type="text/css">
ul.latestnews li{clear:left;list-style:none;margin-left:0px;padding-left:0px;}
ul.latestnews li ul{margin-top:5px;}
ul.latestnews li{border-bottom:1px dashed #ccc;margin-left:0px;}
ul.latestnews li ul li small{line-height:110%; padding-top:0px;}
ul.latestnews li a{line-height:160%;}
</style>

  <style type="text/css">
ul.jazin-links li{clear:left;list-style:none;margin-left:0px;padding-left:0px;}
ul.jazin-links li ul{margin-top:5px;}
ul.jazin-links li{border-bottom:1px dashed #ccc;margin-left:0px; }
ul.jazin-links li ul li small{line-height:110%; padding-top:0px;}
ul.jazin-links li a{line-height:160%;}
</style><div align="center">

    <div class="page"><div class="header">
<div>
<div align="right">
 
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<input name=q size=25 maxlength="255" id="s" class="inputbox" value="کلمه مورد نظر ..."  onblur="if(this.value=='') this.value='کلمه مورد نظر ...';" onfocus="if(this.value=='کلمه مورد نظر ...') this.value='';">
<input type="submit" name="btnG" value="جستجو" class="button">
<div style="display:none;">
<input value="<-BlogUrl->" type=radio name=sitesearch checked=''></div>
<input type=hidden name=ie value=UTF-8></form>
 
</div>
</div>
</div>

<div class="main-top">

<div id="foxmenucontainer">
<div id="foxmenu" style="right: 0px; top: 0px; width: 100%px; text-align: center;">
 <ul>
<li><a href="/">صفحه نخست</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">ایمیل</a></li>
<li><a href="/posts">آرشیو مطالب</a></li>
<li><a href="<-BlogXmlLink->">RSS link</a></li>
<li><a href="http://WeblogSkin.blogsky.com">قالب ساز</a></li>
 <ul>
</div>

</div>

</div>
<div class="main-top1"></div>
        <div class="right">

            <div style="PADDING-RIGHT: 5px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 0px">

<BlogProfile>
                <div class="mtitlebar">درباره وبلاگ</div>

                <div class="mbody">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">


<center><BlogPhoto><img  src="<-BlogPhotoLink->"/></BlogPhoto></center>
<-BlogAbout->

                </table></div><div class="m2"></div>
</BlogProfile>               
                <div class="mtitlebar">آرشیو مطالب</div>

                <div class="mbody">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
                         <BlogArchive><A class="mainlevel" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></A><BR></BlogArchive>
                </table></div><div class="m2"></div>                <BlogCategoriesBlock>
                <div class="mtitlebar">موضوعات مطالب</div>
                <div class="mbody">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<BlogCategories><a class="mainlevel" href="<-CategoryLink->">   <-CategoryName-></a><br></BlogCategories>
                </table></div><div class="m2"></div>
                </BlogCategoriesBlock>                <div class="mtitlebar">نظر سنجی</div>

                <div class="mbody">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">


کد نظر سنجی را میتوانید از وبگذر دریافت کنید
                </table></div><div class="m2"></div>
                 
                <div class="mtitlebar">لینک دوستان</div>

                <div class="mbody">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<BlogLinks>        
<a class="mainlevel" href="<-LinkUrl->" title=" " target="_blank"><-LinkTitle-></a><br>
          </BlogLinks>
<a class="mainlevel" target=_blank href="http://www.WeblogSkin.blogsky.com">مرجع قالبهای بلاگفا</a><br>
<a class="mainlevel" target=_blank href="http://www.persiamusic.blogsky.com">دانلود آهنگ</a><br>
<a class="mainlevel" target=_blank href="http://www.sms5.blogsky.com">مرجع اس ام اس</a><br>
<a class="mainlevel" target=_blank href="http://www.naranj.mihanblog.com">عکس بازار</a><br>
<a class="mainlevel" target=_blank href="http://www.fastpc.mihanblog.com">دانلود رایگان نرم افزار</a><br>
<a class="mainlevel" target=_blank href="http://www.iranshop1.com">فروشگاه</a><br><a class="mainlevel" href=" ">لیست لینکها</a><br>
</table>
                </div><div class="m2"></div>
                 

                <div class="mtitlebar">آمار</div>
                <div class="mbody">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<script src="http://tem98.ir/tem/js/data.js"></script>
کد آمارگیر را میتوانید از وبگذر دریافت کنید
                </table></div><div class="m2"></div>                <div class="mtitlebar">فال حافظ</div>
                <div class="mbody">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<!-- www.WeblogSkin.blogsky.com Web Master Tools --><script type="text/javascript" src="http://filmdoni.ir/fal/c-fal.js"></script><!-- www.WeblogSkin.blogsky.com Web Master Tools -->

                </table></div><div class="m2"></div>


                <div class="mtitlebar">پشتیبانی قالب</div>

                <div class="mbody">
<table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">

<a href="<-BlogXmlLink->"><img src="http://rozblog.Com/temp/fanavari/rssfeed.gif" border="0"></a><br><br>
<font color="#34A7DB">Powered By</font><br><a target="_blank" href="http://WeblogSkin.blogsky.com" style="color:#34A7DB0;font-weight: bold">WeblogSkin</a><br>
</div>
<br><-BlogCustomHtml-><br>

                </table></div><div class="m2"></div>

            </div>

        </div>


   

                <div class="center">

            <div style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 5px; PADDING-TOP: 0px">

<div class="body">
<div id="ja-containerwrap">
    <div id="ja-container-fl" class="clearfix">

        <!-- BEGIN: CONTENT -->

       
       
       
       
       

                </div>
                                <!-- BEGIN: TOP SPOTLIGHT -->
                <div id="ja-topslwrap">

                    <div id="ja-topsl" class="clearfix">
                                            <div id="ja-topsl1" class="ja-box-left" style="width: 50%;">
                         <div class="moduletable">
<h3>لینکدونی</h3>
<ul class="weblinkinfo">
<BlogLinkDumpBlock>
<ul>
<BlogLinkDump><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinkDump>

<li><a target=_blank href="http://www.WeblogSkin.blogsky.com">مرجع قالبهای بلاگفا</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.naranj.mihanblog.com">عکس بازار</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.fastpc.mihanblog.com">دانلود رایگان نرم افزار</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.iranshop1.com">فروشگاه</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.persiamusic.blogsky.com">دانلود آهنگ</a></li>
<li><a target=_blank href="http://www.sms5.blogsky.com">مرجع اس ام اس</a></li>
<b><li><a href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینک ها</a></li></b>
</ul></BlogLinkDumpBlock></div>
</div>
                                            
                                            <div id="ja-topsl2" class="ja-box-right" style="width: 50%;">

                                <div class="moduletable">
                    <h3>تازه های سایت</h3>
                    <ul class="latestnews">
   
 
<BlogPreviousItems>
<li class="latestnews"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></li>
</BlogPreviousItems>
 
   
</ul>        </div>
   
                      </div>
                                           
                                          </div>
                </div></div>
                <!-- END: TOP SPOTLIGHT -->

               
        <!-- BEGIN: BANNER -->
                                <div id="ja-banner">
                    <p style="text-align: center;"><center>
<a href="http://WeblogSkin.blogsky.com" target="_blank">
<img src="http://734025.20upload.net/files/1389/bahman/baner2-1.gif" style="margin-top:2" border="0"></a>
<a href="http://WeblogSkin.blogsky.com" target="_blank">
<img src="http://533160.20upload.net/files/1389/bahman/ads31.jpg" style="margin-top:2" border="0"></a>
</center></p>   
                </div><br>

                        <table class="blog" cellpadding="0" cellspacing="0">


</table></div><BLOGFA>
<div class="titlebar"><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>

<div class="body">

<-PostContent-> <br><br>

<a class="readon" href="<-PostLink->">ادامه مطلب...</a><br>
<strong class="jazin-more">...</strong>
<ul class="jazin-links">
             
<li>ارسال توسط <-PostAuthor-> | تاریخ : <-PostDate-> | <a href="<-PostLink->">نظرات</a>
     
 <li>طبقه بندی:  <-PostCategory-></li> </ul>
</div>


<div id="loadcomments" dir="rtl">
<script type="text/javascript">
{
var postid=<-PostId->;
putcom(postid);
}
</script>
</div>


 </BLOGFA>

<div class="titlebar"><a href="#">صفحات وبلاگ</a></div><div class="body">
<div class="pagenu">
<center>
<cb:block_pages>
<BlogNextAndPreviousBlock>
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><< مطالب جدیدتر</a></BlogPreviousPageBlock>
........<BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->">مطالب قدیمی‌تر >></a></BlogNextPageBlock>
</BlogNextAndPreviousBlock>
</cb:block_pages>
</center>
</div>
</div>
<div class="titlebar1"></div>
</div></div>
<div id="footer">
<br><font style="font-size: 7pt" color="#5296F2"><b>.:</b> </font><a target="_blank" href="http://www.WeblogSkin.blogsky.com/">Weblog Themes By <b>WeblogSkin</b></a> <b><font style="font-size: 7pt" color="#5296F2">:.</font></b>
<br>
<div align="right">
<a href="<-BlogXmlLink->" target="_blank">
<img src="http://tem98.ir/tem/yasin/rss.gif" style="margin:0 10 0 0" border="0"></a>
</div>
</div>
</body>
WeblogSkin.blogsky.com
</html>

درآمد کاملا تضمینی برای صاحبان وبلاگ و سایت

تحت حمایت شرکت رفاه گستر جنوب

صاحبان وبلاگ و سایت میتوانند با سیستم تبلیغات کلیکی اوکسین ادز درآمدی معقول داشته باشند.

این سیستم بهترین و معتبرترین سیستم پرداخت به ازای کلیک در ایران میباشد و استقبال بی نظیر از این سیستم گواه همین ادعاست.

برای توضیحات و عضویت رایگان روی بنر زیر کلیک کنند.


اوکسین ادز معتبرترین و بزرگترین سیستم کسب درآمد وبمسترها

برای افزایش بی نظیر بازدیدکنندگان وبلاگتان لینک زیر را با عنوان مشخص شده در بلاگ خود قرار دهید,سپس خبر بدید تا شما هم لینک شوید :
عنوان:قالب وبلاگ
آدرس: http://www.WeblogSkin.blogsky.com